۰۱ مهر

مراحل نصب تلویزیون خود را به دیوار :

تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید تلویزیون قرار دهید.

جای  سوارخ پیچ های پایه  دیواری را با استفاده ازتراز  پیدا کنید.

سوراخ های علامت زده را سوراخ کاری  کنید.

صفحه براکت  نصب را به دیوار وصل کنید.

شاخک های  نصب را به تلویزیون وصل کنید.

پیچ های مقاوم کردن پایه دیواری را محکم کنید .

از تلویزیون تازه نصب شده خود لذت ببرید!

 

 

مطالب مرتبط :  ابعاد محافظ صفحه تلویزیون

دیدگاه بگذارید