براکت بازویی ۳۲ تا ۵۰ اینچ

این پایه های دیواری بصورن متحرک و به همراه بازو برای زوایه دار کردن تلویزیون بصورت دستی تا ۹۰ درجه در مسیر چپ و راست و بالا وپایین در زوایه ۲۵ درجه به همراه بازوی قدرتمند برای دراز شدن تا ۲۵ سانتیمتر میباشد .