میز شیشه ای ۲ طبقه

میز های شیشه ای دیواری به همراه ۲ طبقه شیشه ۵ میل دودی رنگ با کیفیت عالی و قابلیت جابه جایی بالا و پایین شدن .